Formats

Volgens de beschikbare oppervlakte, het profiel van de leden en de gewenste service, bieden we vier types van fitheidsruimten aan:

Studio

Studio is een zaal die specifiek voor collectieve sportactiviteiten of welzijn bestemd is. Hij is speciaal opgevat voor kleine ruimten met uitrusting die vooral op functionele training is afgestemd.

Circuit Zone

Het betreft een technische zaal die uitsluitend met machines voor cardiotraining en spierversterking is uitgerust. Het zonecircuit is bestemd voor individuele sportactiviteiten of kleine groepen die door een coach worden begeleid.

Fit plateform

Format plateau, l’espace forme Fit plateform est une salle technique exclusivement équipée de machines pour l’entrainement du Cardio et de la Musculation. Cette option ne comprend pas de studio (entraînement collectif ou bien-être).

Full Gym

De Full Gym-fitnessruimte, een combinatie van de Well Studio en het Fit Platform, is een complete ruimte met plateau en studio. Dit aanbod omvat op die manier activiteiten met machines, functionele uitrusting en collectieve sportactiviteiten.

Wellbeing center

Ons Wellbeing Center is eigenlijk een ruimte die bestaat uit minstens twee studio’s, een plateau en individuele cabines voor welzijns- en schoonheidsverzorging en/of een zaal waar men kan verpozen.

Wellbeing center

Notre Wellbeing center Well, Fit & Feel se présente comme un espace doté de deux studios minimum, d’un plateau, et de cabines individuelles pour soins bien-être et beauté, et/ou salle de repos.